Állattenyésztési Szakkollégium 2017/2018-as tanéve

 

 

Szakkollégiumunk 2017-ben sikeresen pályázott egyedüliként a Szent István Egyetemen belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt NTP-SZKOLL pályázaton. A pályázat támogatásával olyan gyakorlatias, a szakmai életben alkalmazható tudás átadására, fontos tapasztalatok megosztására törekedtünk. Látogatásokat szerveztünk szakmai kiállításokra és konferenciákra, továbbá a Szakkollégium keretein belül előadássorozatokat szerveztünk a szakmai tudást fejlesztendően.

A támogatás segítségével első körben megvalósult egy őszi és egy tavaszi kurzus. Hallgatóink az őszi kurzus folyamán részletesebb képet kaptak az állati termékek felhasználásról. A kurzust a baromfik tojásainak otthoni felhasználási módjaival kezdtük. Ezt követően a húsipar és a házi tejfeldolgozás témaköre következett. A tejfeldolgozási ismereteket egy gyakorlatias foglalkozás keretein belül ismerhettük meg, míg a húsfeldolgozásról egy előadással kaptunk részletesebb információkat. a baromfitenyésztés témakörében, ami illeszkedett az őszi kurzusunk témájához is. Az őszről tavaszra tevődött át a szarvasmarhák vérmérsékletéről szóló előadás, ahol az állati termékek minőségére ható tartási hibákról szereztünk fontos szaktudást. Az ősz folyamán az első vitaestünk a nagyüzemekről szólt. Ezt követően a húsipar és a házi tejfeldolgozás témaköre következett. A tejfeldolgozási ismereteket egy gyakorlatias foglalkozás keretein belül ismerhettük meg, míg a húsfeldolgozásról egy vitaesttel, illetve egy előadással kaptunk részletesebb információkat. Az érdeklődő hallgatóink a kapcsolatépítésnek köszönhetően 2017-ben és 2018-ban is részt vehettek a szarvasmarha ágazatról és a mezőgazdaság technológiáról szóló szemináriumokon. Több hallgatónk is kutatási eredménnyel volt jelen a VI. GATN elnevezésű konferencián, illetve a 23. Szaporodásbiológiai Találkozón.

A tavaszi programunk során hallgatóink vezetői képességeit kívántuk fejleszteni. A foglalkozások sorrendben: Vezetői önismeret, Csapatépítés és motiválás, Hatékonyság növelése, Stressz és konfliktuskezelés, Munkatársak ösztönzése, Vállalkozás indítása, Csoportos esetfeldolgozások. Ezek a foglalkozások először mindig egy elméleti beszélgetéssel kezdődtek, majd különböző, az aktuális témához kapcsolódó feladatokat oldottak meg. A kurzushoz kapcsolódott egy be nem tervezett, de végül megvalósított beszélgetés egy elismert hazai mezőgazdasági vállalkozóval. Itt a kurzuson megszerzett tudással kapcsolatban is értékes tudást kaptak a hallgatóink. A sziráki tanulmányutunk is ehhez a kurzushoz kapcsolódott, ahol a cég vezetői átadták a szakmai tapasztalatukat, nem csak a gazdálkodással, hanem a vezetéssel kapcsolatban is.

 A tavaszi program részét képezte a BOKU konferenciára való eljutás. A projekt keretein belül kettő féléves kiadványt adtunk ki. Ezek az aktuális félév kutatási eredményeiből készült dolgozatok, illetve a szakkollégiumunk által támogatott hallgatók szakmai konferenciákon megjelenő posztereit tartalmazzák. Témájukat tekintve az állattenyésztés és tartás, illetve ezek határterületein belül születtek. A rövid szakkollégiumi ismertetőt a korábbi mára már elavult kiadványunk helyett készítettünk el. Így biztosítva, hogy az érdeklődőket friss információval tudjuk ellátni.

Megvalósult vitaestjeink témakörei: Magyarországi nagyüzemi állattartó telepi működtetési tapasztalatok, A magyarországi húskészítmények minőségi kérdései, Mi okozhat stresszt az állatainknak?, Minőség és mennyiség takarmányozási kérdései. A vitaestek során a hallgatóink az adott témákban fontos érveket és ellenérveket hallhattak a téma minden oldaláról. Ezen felül bizonyítékokat (pl.: húskészítmények, táblázatokat) is láthattak, amik segítették a jobb elmélyedést és közös gondolkodást a témában.

A projekt ideje alatt több hazai és egy külföldi szakmai rendezvényre is eljuttattuk hallgatóinkat. Sikerült a mezőgazdaság több fontos tematikájában megrendezett rendezvényre is eljutni. Ezen témák: szaporodásbiológia, szarvasmarha, takarmányozás, baromfiágazat, állati stressz faktorok, tömegtakarmányok, állattartás és tenyésztés, állattegészségügy. A hallgatóink minden esetben pozitív élményekkel és hasznos szakmai tapasztalatokkal tértek vissza ezekről a rendezvényekről. Szakmai rendezvények: Szarvasmarha Ágazati Szemináriumok 2017, 2018, Baromfitermelés Eredményesen 2017, Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 7. Konferenciája, 6. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok, 23. Szaporodásbiológiai Találkozó, Szilázsakadémia 4., 25. Alföldi Állattenyésztési Napok.

A projekt megvalósítása idején külön köszönettel tartozunk az alábbi cégeknek, akik szakmai segítségükkel hozzájárultak a projektünk sikeréhez:

  • Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
  • Lakto Kft.
  • Profitker Kft.
  • Vitfoss Magyarország Kft.
  • Hódmezőgazda Zrt.
  • Labnyúl Kft.
  • Bábolnai Állami Ménesgazdaság
  • Haszonállat Génmegőrzési Központ