Béres Ösztöndíj pályázati felhívás

BÉRES ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Ösztöndíj célja:

  1. Egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgató támogatása tanulmányi ösztöndíj formájában, aki a Kar alapképzéseiben, illetve a mesterképzésben vesz részt.
  2. Az ösztöndíjat az előző tanévben nyújtott teljesítmény alapján pályázat benyújtásával lehet elnyerni.

 

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

  1. A pályázatot a 2017/2018. tanévre szóló ösztöndíjra a tanévet megelőző évben, azaz a 2016/2017. tanévben kell benyújtani.
  2. A 2017/2018-as ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akik a 2016/2017. tanévben első, második évfolyamon tanulnak, vagy első éves mesterképzésben vesznek részt.

 

Az ösztöndíj elnyeréséhez a hallgatóknak az alábbiakkal kell rendelkezniük:

  1. a Növénytudományokból, illetve azt megalapozó tárgyakból (Kémia, Biokémia, Növénytan, Növényélettan, Növényvédelem, Talajtan, Agrokémia, Genetika, Kertészet, Növénynemesítés stb.) legalább jó átlageredmény elérése,
  2. Növénytudományok, illetve a felsorolt kapcsolódó tudományterületek témaköréből tudományos diákköri dolgozat, vagy diplomamunka készítése,
  3. készség szintű angol vagy német szakmai nyelvismeret.

 

Pályázatok beérkezésének határideje:

2017. május 20.

 

A pályázatokat (lásd a csatolt tájékoztatót és jelentkezési lapot) az MKK Dékáni Titkárságra kell leadni!

Az ösztöndíj összege 200.000,-Ft/tanév