Megjelent a Borkultúra alapjai címû tantárgyhoz írott jegyzet:


Mosoni P. 1999. Borkultúraborászati alapokkal. GATE Jegyzet.
237 oldal.

Kapható: GATE Jegyzetellátó, Magyar BorokHáza.

Hosszas ismertetés helyett atartalomjegyzéketérdemes megtekinteni a lap alján.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

2. A borkultúra fogalma, alkotóelemei ésmeghatározása

2.1 A bor kultúráját befolyásolótényezõk
2.2 A borkultúra alkotóelemei
2.2.1 Termesztési - termelési (technológiai)kultúra
2.2.2 Gazdálkodási kultúra
2.2.3 Kereskedelmi (forgalmazási) kultúra
2.2.4 Fogyasztási kultúra
2.3 A borkultúra fogalmánakmeghatározása
2.4 A borkultúra típusai
2.4.1 A hagyományos borkultúra
2.4.2 Az import borkultúra
2.5 A borkultúra szerepe a szõlõ- ésborgazdaság fejlõdésében

3. A szõlõ és a bor a legendákés a vallások világában
3.1 A szõlõ eredete
3.2 A borkészítés eredete
3.3 Borfogyasztás kialakulása
3.3.1 Mezopotámia
3.3.2 Egyiptom
3.3.3 Görögország
3.3.4 Római birodalom
3.3.5 Közel-Kelet
3.3.6 Kárpát-medence
3.4 Bor és a vallások kapcsolata
3.4.1 Keresztény vallás
3.4.2 Zsidó vallás
3.4.3 Iszlám
3.4.4 Hinduizmus
3.4.5 Buddhizmus

4. A borszõlõ minõsége, és aztkialakító tényezõk
4.1 A szõlõ termésképzése
4.2 A bogyófejlõdés fázisai
4.3 A must kémiai összetétele
4.3.1 Szénhidrátok
4.3.2 Szerves savak
4.3.3 Fenolos anyagok
4.3.4 Nitrogéntartalmú anyagok
4.4 A termés minõsége
4.5 Termésképzésre, minõségreható tényezõk
4.5.1 Klimatikus
4.5.2 Edafikus
4.5.3 Biotikus

5. Borkészítési, kezelési,érlelési technológiák
5.1 A szõlõ feldolgozása
5.1.1 A szõlõ feltárása és akocsány elválasztása
5.1.2 Mustelválasztás, sajtolás
5.1.3 Musttisztítás
5.1.4 Mustjavítás
5.2 A must erjesztése
5.2.1 A must és a bor mikroorganizmusai
5.2.2 Az alkoholos erjedés és aztbefolyásoló tényezõk
5.2.3 Erjesztési technológiák
5.3 Borkezelések
5.3.1 A bor öntisztulása, természetesstabilizáció
5.3.2 A bor tisztítása
5.3.3 A bor harmonikus összetételénekkialakítása
5.3.4 A bor érésénekszabályozása
5.3.5 A bor stabilizálása
5.4 Különbözõ bortípusokkészítése
5.4.1 Fehér bor készítése
5.4.2 Vörös bor készítése
5.4.3 Rozé bor készítése
5.4.4 Szénsavas borok
5.4.5 Pezsgõk készítése
5.4.6 Likõrborok készítése
5.4.7 Tokaji borkülönlegességekkészítése
5.4.8 Külföldi híresborkülönlegességek

6. Borhibák, borbetegségek

7. Borok fõbb összetevõinek fiziológiaihatásai

7.1 Fontosabb összetevõk és azok hatásai
7.1.1 Alkoholok
7.1.2 Cukrok
7.1.3 Savak
7.1.4 Ásványi anyagok
7.1.5 Vitaminok
7.1.6 Fenolok, polifenolok
7.1.7 Nitrogéntartalmú anyagok
7.1.8 Aromaanyagok
7.2 Gyógyítás borral
7.3 A gyógyászatban,népgyógyászatban alkalmazottszõlõbõl készült drogok
7.4 Alkoholizmus

8. Borkóstolás, borbírálatelõírásai, módszerei
8.1 Személyi feltételek
8.2 Tárgyi feltételek
8.2.1 Kóstolópoharak
8.2.2 Poharak megtöltése: kóstolásimennyiség
8.2.3 Kóstolásihõmérsékletek
8.3 A kóstolás alapjai és menete
8.3.1 Kóstolás
8.3.2 Tartósság, intenzívtartósság, érzékelésitulajdonságaink
8.3.3 Kóstolási sorrend
8.4 Értékelési módszerek
8.4.1 Duó teszt
8.4.2 Trianguláris teszt
8.4.3 Rangsorolás
8.4.4 Pontrendszerek
8.4.5 Értékelési módszerekösszehasonlítása

9. Szõlõ, bor és gasztronómiakapcsolata, borfogyasztás, vendéglátás
9.1 Otthoni vinotéka9.2 Szõlõ- ésmustkészítmények a magyar népitáplálkozásban
9.3 Ízegyeztetések alapelvei
9.3.1 Hasonló ízek egyeztetése
9.3.2 Ellentétes ízek egyeztetése
9.4 Bor kiválasztása
9.4.1 Borok az étkezés során
9.5 A bor felszolgálása
9.6 A bor fogyasztása
9.7 Viselkedés borkóstolón,borbemutatón

10. A világ fõ bortermõ vidékei,alkoholos italai.
10.1 Fontosabb statisztikai adatok
10.2 Olaszország
10.2.1 Borminõségi kategóriák
10.2.2 Fontosabb borvidékek
10.3 Franciaország
10.3.1 Borminõségi kategóriák
10.3.2 Fontosabb borvidékek
10.4 Spanyolország
10.4.1 Borminõségi kategóriák
10.4.2 Fontosabb borvidékek
10.5 Németország
10.5.1 Borminõségi kategóriák
10.5.2 Fontosabb borvidékek
10.6 Portugália
10.6.1 Borminõségi kategóriák
10.6.2 Fontosabb borvidékek
10.7 Ausztria
10.7.1 Borminõségi kategóriák
10.7.2 Fontosabb borvidékek
10.8 Svájc
10.8.1 Borminõségi kategóriák
10.8.2 Fontosabb borvidékek
10.9 Románia
10.9.1 Fontosabb borvidékek
10.10 Görögország
10.11 Szlovákia
10.12 Kelet-Mediterrán
10.13 USA
10.14 "Új" bortermelõ országok

11. Magyarország borvidékei
11.1 Ászár-Neszmélyi borvidék
11.2 Badacsonyi borvidék
11.3 Balatonfüred-Csopaki borvidék
11.4 Balatonmelléki borvidék
11.5 Bükkaljai borvidék
11.6 Csongrádi borvidék
11.7 Dél-Balatoni borvidék
11.8 Egri borvidék
11.9 Etyek-Budai borvidék
11.10 Hajós-Bajai borvidék
11.11 Kunsági borvidék
11.12 Mátraaljai borvidék
11.13 Mecsekaljai borvidék
11.14 Móri borvidék
11.15 Pannonhalma-Sokoróaljai borvidék
11.16 Somlói borvidék
11.17 Soproni borvidék
11.18 Szekszárdi borvidék
11.19 Tokaj-Hegyaljai borvidék
11.20 Tolnai borvidék
11.21 Villány-Siklósi borvidék
11.22 Zalai borvidék
11.23 Régi magyar borvidékek

12. Állami szabályozás
12.1 A szõlõ- bortermelésszabályozásának hagyományai ésnemzetközi gyakorlata
12.1.1 Szemelvények a magyar bortermelés jogiszabályozásánaktörténetébõl
12.1.2 A bortörvény gyökerei
12.1.3 A hegyközségi törvényfejlõdése
12.1.4 A borjog alakulása a nagyvilágban
12.1.5 A magyar borjog jelene
12.2 A szõlõ-bor ágazatintézményrendszere
12.2.1 Ágazatszabályozási ésellenõrzési intézményrendszer
12.2.2 Önigazgatási és szakmaiérdekévérvényesítésiintézményrendszer
12.2.3 Minõségszabályozási éseredetvédelmi intézményrendszer
12.2.4 Oktatási, kutatási,ágazatfejlesztési intézményrendszer
12.2.5 Nemzetközi szakmaiintézményrendszer
12.2.6 Egyéb speciálisintézmények
12.3 Az EU jogi szabályozása
12.3.1 A borpiaci szervezet alaprendelete12.3.2 A meghatározott termõhelyûminõségi borok szabályozása

13. Bor marketing
13.1 Borkultúra az általánosértékrendszerben
13.2 A borkommunikáció általánosproblémái
13.3 A borkultúra kapcsolódó területei
13.4 A bor kiegészítõtermékkoncepciói
13.5 Promóciós eszközök
13.5.1 A borok neve
13.5.2 Csomagolás
13.5.3 Reklámok
13.5.4Értékesítésösztönzés
13.5.5 Személyes eladás
13.5.6 P.R. Public Relations -közönségkapcsolatok
13.6 A borpiac fejlõdési szakaszai

14. Függelék
14.1 Javaslatok a borkóstolás gyakorlatához
14.1.1 Borkóstolás alapjai I.: Alapízek,hígítási sorok
14.1.2 Borkóstolás alapjai II.: Ahõmérséklet, a pohár, és akóstolási sor hatása
14.1.3 Illatok, ízek, aromák, technológia -íz összefüggés
14.1.4 Borhibák, borbetegségekkóstolása
14.1.5 Tesztek, borbírálat
14.2 Bódító ital
14.3 Dionüszosz legendakör
14.4 Borbírálat szakkifejezései
14.4.1 Mozgékonyság
14.4.2 Széndioxid nyomás
14.4.3 Hab
14.4.4 Tisztaság
14.4.5 Szín
14.4.6 Illat
14.4.7 Szesztartalom
14.4.8 Savtartalom
14.4.9 Cukortartalom
14.4.10 Testesség
14.4.11 Fanyarság
14.4.12 Szénsavtartalom (nem pezsgõ)
14.4.13 Ízlelésekor keletkezõtapintásérzet
14.4.14 Fejlettség
14.4.15 Oxidált borízek
14.4.16 Összetett tulajdonságok
14.4.17 Íztartósság
14.4.18 Jelleg
14.4.19 Rendellenességek
14.4.20 Összbenyomás
14.4.21 Egyéb ízek
14.5 Bor aromái
14.6 Kis szótár
14.6.1 Régen Magyarországon használtûrmértékek
14.6.2 Edények
14.7 VinAgora '98 Nemzetközi Borverseny Szabályzata

15. Felhasznált irodalom

16. Köszönetnyilvánítás