alma Telepítés
Az ültetési anyag beszerzése

A facsemete vásárlásánál az alábbi tényezôket vegyük figyelembe:

Minden köteg, vagy - ha egyenként vásároljuk az oltványokat - minden egyes növény rendelkezzen jeltáblával. A jeltábla adatait (alany, nemes faj, fajta, oltványminôség, az elôállító faiskola megnevezése) jegyezzük föl a "Tábla Törzskönyvbe", a vásárláskor kapott számlát (szállítólevelet) gondosan ôrizzük meg, mert problémák esetleges felmerülésekor késôbb csak ezen iratok birtokában tudunk reklamálni. Ne vásároljunk bizonytalan eredetû, jeltábla és minôségi certifikáció nélküli ültetési anyagot!A terület elôkészítése

A terület elôkészítés magába foglalja a mélyforgatást, a tápanyagfeltöltést, a talajfertôtlenítést, az utak, sorok és a növényhelyek kijelölését, az öntözéshez szükséges gerincvezetékek lefektetését, valamint a terület bekerítését. A talajmintavétellel egyidôben meg kell vizsgálnunk a terület pocok és cserebogár pajor fertôzöttségét. Mindkét kártevô komoly veszélyt jelent az új telepítésekre.

pocok: két faja, a mezei (Microtus arvalis) és a kósza (Microtus terrestris) pocok károsíthat fiatal ültetvényeinkben. Telepítés elôtt erôs fertôzés esetén szükséges a védekezés.

A fertôzés mértékének megállapítása történhet területi kvadrát (10 x 10 m), vagy sávfelvételi (2 x 100 m) lyukszámlálással. Egy táblán több ilyen területet kijelölve, a rajtuk lévô lyukakat betapossuk, majd egy nap mulva megszámoljuk a kibontott (tehát lakott) lyukakat. Ôsszel 6-8 lyuk /100 m2, tavasszal 2-3 lyuk /100 m2 esetén indokolt a védekezés a klórfacinon hatóanyagú REDENTIN 75 (10-20 kg/ha) rágcsálóírtóval.

cserebogár pajor: a talajmintavételhez hasonlóan - térfogati kvadrát módszerrel - végezzük a felmérést. A lárvák faja, egyedszáma és fejlettsége alapján következtethetünk a lárvakártételre. A 1. táblázatban a leggyakrabban elôforduló májusi cserebogár lárva fertôzöttségének mértékét láthatjuk a négyzetméterenkénti egyedszám függvényében.

Az új telepítés érzékeny kultúrának számít az egy hektárra esô viszonylag kevés növényszám miatt, ezért már gyenge fertôzöttség esetén is érdemes védekezni. A kártevô ellen a diazinon, a karbofurán és a forát hatóanyagok eredményesen használhatók. A védekezés idôpontjául lehetôleg a tavaszi idôszakot válasszuk.

1. táblázat. A talaj (májusi cserebogár) pajor fertôzöttsége a négyzetméterenkénti egyedszám függvényében

A lárva fejlettségi stádiumai  
L1 - L2 L3 A fertôzés erôssége
Egyedszám / m2  
2-5 0.1-0.5 gyenge
5.1-10 0.6-2 közepes
10.1-20 2.1-5 erôs
20.1 felett 5.1 felett igen erôs


Az ültetés

Ültetés elôtt fontos feladat a terület bekerítése. A fiatal almafák ugyanis - különösen keményebb tél esetén - kedvenc csemegéi a vadaknak. Nyúl ellen a kerítés nem jelent teljes védelmet, így emellett törzsvédô hálót is kell alkalmaznunk.

Közvetlenül ültetés elôtt végezzük el a gyökerek visszametszését és a pépezést. Az utóbbi munkafolyamat ôszi és tavaszi ültetésnél egyaránt ajánlott, de különösen a beöntözés nélküli ôszi telepítésnél lehet nagy fontosságú. A pépbe keverjünk 0.2-0.3 %-os töménységben valamelyik általánosan használt gombaölô szerbôl (mankoceb, cineb, folpet). Az ültetés utolsó mozzanata a csemeték iszapoló beöntözése legyen.

Ügyelni kell, hogy a telepítés folyamán leggyakrabban elkövetett hibákat (szemzési hely föld alá kerülése, az ültetendô csemeték kiszáradása, hiányosan vezetett Telepítési napló, stb.) kerüljük el.


A szolgáltatásban szereplõ szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetõk meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!