málna Fitotechnikai munkái


A málna metszése és kötözése

A málnát közvetlenül az ültetés után vágjuk vissza, ha azt a szaporítóanyag elôkészítése során nem végeztük el. A vesszôt ilyenkor a fajta növekedési erejétôl függôen a talajtól 20-25 cm-re vágjuk vissza. Miután az elsô év nyarán a sarjhajtások már jól megnyúltak (július vége felé) a vesszôcsonkokat a talaj felszínén távolítjuk el. Az ültetés után megjelent sarjhajtások közül 3-4 termôvesszô közül kiválasztjuk azt a 2-3-at, amelyik erôsebb, egészségesebb és jobb helyzetû, a többit pedig eltávolítjuk. A meghagyott termôvesszôkbôl a megfagyott, ki nem hajtott vagy beteg vesszôvégeket az egészséges részig visszavágjuk. Amennyiben az elôbb említett esetekrôl nincsen szó, a vesszôvég metszésének mértékét az illetô fajta termôrügyeinek elhelyezkedése határozza meg.

A termôvesszôk visszametszésének mértékét bizonyos fokig a tenyészfeltételek is meghatározzák. Zord vagy túl meleg és csapadékszegény vidéken a vesszôvégeket 40-50 cm-rel is visszavághatjuk. A kordonos mûvelésû telepítésekben a termôvesszôk 160 cm-en felüli részeit sajnálkozás nélkül eltávolíthatjuk. Gyalog mûvelésû málnásokban a 130-140 cm alatti visszametszést csakis a termôvesszôk lehajlásának elkerülése indokolja.

Általában a termôvesszô tavaszi erôteljesebb visszametszése a termés mennyiségét rendszerint csökkenti, annak érését késlelteti, de minôségét javítja.

A II. év tavaszán elôtörô sarjhajtások közül 5-7 darabot hagyunk meg. Ezek egymástól 10-12 cm-re legyenek és a tô körül egyenletesen oszoljanak el. A többi sarjhajtást 15-20 cm-es magasságuk elérésekor távolítjuk el. Mivel a sarjhajtások a talaj felszínére folyamatosan törnek fel, azokat május és július között havonta egyszer távolítjuk el.

A III. év tavaszán a termôvesszôk közül az erôteljesebb 5-6-ot egymástól 10-12 cm-re hagyjuk meg és a II. évnél leírt módon metsszük vissza. Ugyankkor a tavasz folyamán a tô körül újabb 7-8 sarjhajtást hagyunk, a többit pedig még növekedésük elején eltávolítjuk.

A IV. évben a bokorban már 6-7 termôvesszôt és 8-9 új sarjhajtást hagyunk. Ezek számát a következô évek során évente 2-vel növeljük meg, míg a 10-12-t elérjük. A telepítés 10-11. évétôl kezdve azokat ugyanígy, évente fokozatosan csökkentjük.

Általános szabálynak tekintjük azt, hogy az utolsó részletszedés befejeztével a letermett termôvesszôk késedelem nélküli eltávolítása és elégetése évente minden körülmények között kötelezô.

Amennyiben a málnát nem bokrosra, hanem sövényszerûen mûveljük, a termôerôben lévô telepítés minden folyóméterén évente 10-15 termôvesszôt és 15-18 sarjhajtást hagyunk. Ikerhuzalos kordonmûvelés esetén a termôvesszôket nem kötözzük, hanem azokat a párhuzamos huzalok közé vezetjük.


A szolgáltatásban szereplõ szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetõk meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!