málna Telepítés


A terület elôkészítése és beültetése

A talajanalízissel kimutatott tápanyaghiányt úgy fedezzük, hogy minden mg% hiányra hektáronként 500 kg 18%-os szuperfoszfátot és 180 kg kénsavas kálit pótolunk. A szükséges foszfor- és káliummennyiségek 2/3-át már az elôvetemény alá adjuk, míg a különbözetet a talajforgatás elôtt, az 5 t/ha érett szervestrágyával, valamint a 30-70 kg 3%-os Heclotoxal együtt.

A málna estében a sortávolságot aszerint választjuk, hogy a következôkben a talajápolási munkákat kézzel, lóvontatással vagy kis traktorokkal végezzük majd. Kézi kapálás esetén a tenyészetület 1,2-1,5x0,5-0,7 m, fogatos mûvelésnél 2,0x0,5-0,7 m, míg traktoros ápolásnál 3-3> x0,5-0,7 m. Az erôsebb növésû fekete és bíbor málna esetében a sortávolságot 0,5 m-rel, míg a növénytávolságot 0,3 m-rel növeljük.

A málna gépi szüretelése, a betakarító+erôgép térszükségletétôl függôen a sortávolságot módosíthatja. A remontáns málna gépi betakarítása érdekében a franciák pl. ikersoros sövényt telepítenek. A sövényen belül a sorok közt 0,7 m a táv, a sövény szélessége 1,2 m, a sövények között pedig 2 m-es távolság marad.

A málna gyalog és karós mûvelése a közelmúltban leginkább a kis felületû telepítésekben, illetve a kertekben terjedt el. A gépi szüretelés kényszerû igénye azonban a gyalogmûvelést a nagyüzemi termesztésben is elôtérbe, illetve gyakorlatba hozta. Ugyankkor a karós mûvelést a meglehetôsen nagy karó- és munkaerô igénye fokozatosan, még a kertekbôl is kiszorította. Napjainkban a málnatermesztôk leginkább a kordonos mûvelés különbözô változatait alkalmazzák. Azokat is széles, szoros, de fôleg 30-40 cm széles sövényszerû telepítésben.

A vasbeton tartóoszlopok magassága kb. 1,8 m, melybôl 40-60 cm a talajba kerül. A soron belül ezek 10 m-re lesznek, s azokon majd 1-2 sor, rendszerint páros huzal feszül. Az egysoros ikerhuzalpárt a talajtól 1-1,1 m magasra, egymástól kb. 60 cm-re feszítjük és azoknál a fajtáknál alkalmazzuk, melyek azonos magasságú sarjhajtásokat hoznak. Ellenkezô estben a tartóoszlopokra kétsoros huzalpárt helyezünk. Az alsó ikerhuzal a föld felszínétôl 0,6 m-re, a felsô ikerszál pedig 1,1-1,2 m-re kerül. A szimpla soros huzalok alkalmazása a hajtások nagy kötözési kézimunkaigénye miatt nem célszerû.

Mivel a málna érése során a huzalokat jelentôs súly terheli, azok vastagsága kb. 2-3 mm kell legyen. Ezen túlmenôen pedig a kordonos mûvelés akadályozhatja vagy lehetetlenné teheti a gépi betakarítást is, amennyiben az erô-, illetve a betakarítógép típusai az alkalmazott mûvelési rendszerrel nincsenek kellôen összehangolva. Felvetôdik a kérdés, hogy a karós vagy kordonos mûveléssel szemben a sövényszerû gyalogmûvelés nem gazdaságosabb? Ez ugyanis nem igényel tartóoszlopokat, huzalokat és kötôdést, ugyanakkor az egyszerûbb gépi betakarítást sem nehezíti. Igaz, ebben az esetben rövidebb és merevebb sarjhajtásokat növesztô fajtákat kell telepíteni, sôt a termôvesszôk kb. 100-120 cm-nél történô visszametszése sem nélkülözhetô. Ez azonban bizonyos terméskiesést okoz. Célszerû, ha a tervezés során még egy lehetôséget elemzünk: amennyiben alacsony növésû remontáns fajtákat sövényszerûen telepítünk és gyalogmûvelésben részesítünk, s a termôvesszô kora tavaszi rövid csapra történô vágásával a júniusi termés kialakítását lehetetlenné tesszük, ezzel erôteljes sarjhajtás-növekedést és nagyon korai termôrügy-differenciálódást váltunk ki ami korai és bôséges ôszi terméshez vezet. Ennek az elôfeltétele viszont a hosszú, korai fagy nélküli ôsz.

Bármilyen sortávolságra is telepítünk, jó, ha az ültetést már október folyamán elvégezzük. A szaporítóanyagot rendszerint ugyanolyan mélyre ültetjük, mint amilyen mélyen a szaporítótelepen is volt, lazább talajokon azonban 3-5 cm-rel mélyebbek. Az ôsszel ültetett sarjak beöntözés utáni 20-25 cm-es felkupacolása kötelezô. Tavaszra maradt ültetéskor a felkupacolástól eltekinthetünk, ha nagyon korán ültetünk. Ôsszel is, de különösen az elkésett tavaszi ültetéskor nagyon ügyeljünk a gyökéren található nagyméretû, fehéres színû és nagyszámú járulékos rügyekre. Azok letörése az elsô évi sarjhatás-képzést nagyon hátráltatja, ezért káros. Tavaszi telepítés során a talaj nedvességét, ha szükséges, pótoljuk. Ilyenkor a sorokat esetleg szalmatrágyával is takarjuk.


A szolgáltatásban szereplõ szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetõk meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!