szamóca Ápolási munkák


A szamócaültetvény talajápolási munkái közé soroljuk a gépi és kézi talajmûvelést, a talajtakarást és a vegyszeres gyomirtást.

A szamóca gépi és kézi talajmûvelésének a célja a gyökerek számára kedvezô talajfeltételek biztosítása valamint a gyomirtás. Talajmûvelésre a virágzás elôtti idôszakban, virágzás és az érés között, késôbb pedig a szüret utáni idôszakban ôszig még legalább kétszer feltétlenül szükség van. Az érés ideje alatt nem végzünk talajmûvelést az esetleges sérülések elkerülése végett. A szamócaültetvény talajmûvelése 3-5 cm-nél ne legyen mélyebb, mert az már jelentôsen károsíthatja a gyökérzónát. Gépi mûvelésre a legalkalmasabb munkagépek a fogasboronák, kultivátorok és a tárcsás csoroszlyák különbözô változatai.

A talajtakarás lényegesen javítja a jobb minôségû gyümölcskihozatal arányát. A fóliával nem takart ültetvényekben a gyümölcsszennyezôdés kiküszöbölése érdekében a lehajló tôkocsányok alá és a sorközbe szalmát teríthetünk. Ezzel csökken a gyümölcsszennyezôdés és a bogyó botritiszes fertôzöttségének mértéke. Szalmatakarást alkalmazunk a fekete fóliával takart bakhátak közeinek takarására is.

A vegyszeres gyomirtás jó kiegészítôje lehet a mechanikai talajmûvelésnek, de nem pótolja azt. A szamócában használható gyomirtó szerek elsôsorban csak az egyéves gyomok ellen hatnak, ezért fontos, hogy a területválasztásnál kerüljük az olyan táblákat, amelyek évelô gyomnövényekkel fertôzöttek. A gyomirtó szerek megválasztásánál figyelemmel kell lennünk a gyomösszetételre, az ültetvény korára és fenológiai stádiumára, a talajadottságokra és az idôjárásra.

Tápanyag-utánpótlás nélkül a szamóca termesztése gazdaságtalan. Hagyományos trágyázás alkalmazásakor a telepítés évében szükséges foszfor és kálium mûtrágyákat a szervestrágyával együtt, a nitrogént az ültetéskor ajánlatos kijuttatni. A termôévekben a kálium és foszfor mûtrágyákat, valamint a nitrogén 50-70 %-át közvetlenül a szüret utáni idôszakban, a maradék nitrogént a következô év kora tavaszán juttatjuk ki. A szükségesnél több nitrogén rendkívül káros, mert a növény nagy lombtömeget fejleszt, ez csökkenti a légmozgást és az állandóan párás viszonyok között szinte lehetetlen megvédeni a gyümölcsöket a szürkepenésztôl. A mikro- és mezoelemeket lombtrágyázás formájában pótoljuk a növények számára. A korszerû tápanyag-utánpótlásra jellemzô, hogy ma már a csepegtetô öntözôrendszerek és a tökéletesen vízoldható mûtrágyák terjedésével a szamóca mindenkori fenológiai igényének megfelelô összetételû és mennyiségû mûtrágyát tudjuk oldatban kijuttatni.

Öntözés. A szamóca a vízigényes gyümölcsök közé tartozik. A hazai klimatikus viszonyok nem biztosítják számára a megfelelô csapadékot, így gazdaságos termeszthetôségének alapja az öntözés. A szamóca vízigénye a bogyó fejlôdésekor és érésekor, valamint a szüret utáni rügydifferenciálódás idején a legmagasabb. Hazánkban legelterjedtebb öntözési módjai az esôztetô és a csepegtetô öntözés, ritkán ezek kombinációja. Az esôztetô öntözés elônye, hogy alkalmasabb a telepítés utáni beöntözésre, a növények hûtésére és használata a nyári légköri aszályt is mérsékli. Legnagyobb hátránya, hogy a bogyóérés idején növeli a botritiszes megbetegedés kockázatát. A csepegtetô öntözés elônye, hogy víztakarékos, nem nedvesíti érés idején a bogyót és használatával a tápoldatozás könnyen megoldható. Hátránya elsôsorban a magasabb fajlagos költség.Speciális ápolási munkák

A szamóca speciális ápolási munkái közé tartozik az inda- és a szüret utáni lombeltávolítás.

Termô ültetvényekben a képzôdött indákat el kell távolítanunk. Ez a munka növeli a terméshozamot, javítja a növényvédelem és a talajápolási munkák hatékonyságát. Az elsô indák már a virágzás elején megjelennek, de a nagymértékû indaképzôdés a szüret utáni idôszakban várható. A képzôdött indák száma és erôssége függ a fajtától, az ültetvény kondíciójától és az idôjárástól.

A szamóca szüret utáni lombeltávolítása is számos elônnyel jár. A legkésôbb július közepéig elvégzett munkamûvelet eredményeként a szüret utáni talajmûvelés, trágyázás és vegyszeres növényvédelem könnyebben kivitelezhetô.


A szolgáltatásban szereplõ szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetõk meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!