szamóca Fajták


A szamóca rendkívül alak- és formagazdag növény, már rengeteg fajtáját ismerték eddig is, de várhatóan a jövôben is újabb fajták megjelenésére számíthatunk. A nemesítés eredményes munkájának köszönhetôen ma már szinte minden felhasználási célra találunk speciális fajtákat.

A friss fogyasztásra alkalmas fajtáknál fontos a gyümölcs alakja, mérete, színe, íze és zamata, tárolhatósága, érési ideje és aprósodásra való hajlama.

A konzervipar követelményei, hogy a bogyó alakja és mérete, valamint a hús színe és állománya megfelelô legyen. A gyümölcs színe, illata, aromája a feldolgozás során maradjon meg és a gyümölcsöt könnyû legyen csumázni.

A hûtôipar igényli a közepes nagyságú, egyenletes felületû, tömör húsú, világosvörös színû gyümölcsöt, amely mélyfagyasztás után is megôrzi ezeket a tulajdonságokat.

A sokféle igény kielégítése nagyon nehéz, de a nemesítôk megpróbálnak minél több felhasználási célra alkalmas fajtát elôállítani. A szamócafajtáknak fontos értékmérô tulajdonságai a télállóság, és az aszálytûrés, valamint a betegségekkel és a kártevôkkel szembeni ellenálló képesség.

A hazai fajtakínálat nagyrészt külföldi fajtákból áll, de vannak értékes magyar fajták is (Fertôdi 5, Kortes). A külföldi fajták közül a holland fajták állták meg helyüket legjobban a hazai éghajlati körülmények között.

A 80-as évek közepéig a Senga Sengana fajtát termesztették legnagyobb arányban hazánkban, a 80-as évektôl a vezetô pozícióját a Gorella fajta vette át. Ez utóbbi fajta népszerûségét kiváló tulajdonságainak és a nálunk elterjedt 3 éves termesztésmódhoz való jó alkalmazkodóképességének köszönhette. A Gorella egyeduralma 1996-ra tört meg, amikor szaporítása a korábbi egyhatodára esett vissza. Helyét átvette az Elsanta, de az újabbak között is sok az ígéretes fajta (Gerida, Polka, Marmolada, Sella).

Elsanta
Marmolada

A többször termô fajták sajátossága a napszak-közömbösség, ezért a vegetáció folyamán virágzásuk és a termésképzésük folyamatos, egészen a fagyokig megörvendeztetik a termesztôt zamatos gyümölcsükkel. Az ilyen típusú fajták száma jóval alacsonyabb az egyszer termô fajtákéhoz képest, jelentôségük pedig elsôsorban a kiskerti termesztésben van.


A szolgáltatásban szereplõ szövegek és képek nem másolhatók, nem jeleníthetõk meg más szolgáltatásban, kiadványban a GATE Kertészeti Tanszékének írásos engedélye nélkül!