Elhunyt Vlado Kovacevic, karunk tiszteletbeli tanácsadója

Nekrológ

Vlado Kovačević

1948-2019

A Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézete szomorúsággal tudatja, hogy Vlado Kovačević professzor úr, barátunk és kutatási partnerünk eltávozott közülünk.

Vlado Kovačević 1948. július 19-én született a horvátországi Bizovácon. Diplomáját az Eszéki Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán szerezte 1970-ben, majd 1975-ben MSc fokozatot kapott a Zágrábi Egyetem Mezőgazdasági Karán talajtani és növénytáplálási témakörben. 1980-ban az Újvidéki Egyetemen kapott PhD fokozatot. Posztgaduális tanulmányai igen jelentősek voltak; három alkalommal (1976, 1994 és 1998-ban) vett részt ösztöndíjas tanulmányúton Németországban. Tudományos pályafutása igen jelentős a kukorica és a búza növénytáplálásának genetikai és földműveléstani tényezőinek tanulmányozása területén. Oktató és kutató munkája során szoros kapcsolatot alakított ki a nemzetközi tudományos közösséggel. Közel száz tudományos konferencián vett részt, melyek jelentős részében azok szervezője is volt. Tagja volt az Alps Adria Scientific Workshop konferenciasorozat Tudományos Testületének. Aktív együttműködője volt számos magyar intézmény kutatásainak; így az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézettel, a Debreceni Egyetemmel, illetve a Szent István Egyetemmel folyamatos kutatómunkát végzett. Az utóbbinál a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar tiszteletbeli tanácsadójaként tevékenykedett.

Vlado Kovačević 1971 és 1992 között az Eszéki Mezőgazdasági Kutatóintézet alkalmazásában állt. 1978-tól kezdődően tanított az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetemen. Végigjárta az egyetemi oktatói ranglétrát. 1998-tól tanszékvezető egyetemi tanárként oktatott és kutatott. Publikációs tevékenysége igen széleskörű és jelentős volt. 10 könyv és 6 könyvfejezet, valamint 500-nál több tudományos közlemény szerzője volt. Kiadói tevékenysége is jelentős volt. Egyebek között tagja volt a Columella Journal of Agricultural and Environmental Sciences folyóirat Tudományos Testületének. Amellett kiváló fotográfus is volt. Művészi színvonalú képei megjelentek közleményeiben is.

Élete során több alkalommal is elismerték munkásságát. Kitüntetései közül a legjelentősebbek: a Horvát Köztársaság elnöke által adományozott  “Danice hrvatske s likom Ruđer Bošković” érem, és a parlament által odaítélt „Állami Díj a Tudományért” kitüntetés.

Vlado Kovačević ittagyott bennünket. Mindannyian érezzük hiányát. Egy jó barátot, egy bölcs embert, egy roppant együttműködő kutatót veszítettünk el. Megállapíthatjuk, hogy olyan nagytudású ember volt, aki sokat tett az agrártudományokért. Nyugodjék békében. 

 

Birkás Márta   Jolánkai Márton