Felhívás az őszi egyetemi TDK konferencián való részvételre

Felhívás az őszi egyetemi TDK konferencián való részvételre

Kedves Kollégák és TDK-s Hallgatók!

A Szent István Egyetem karain 2018. november 21-én ismét megrendezzük az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciát. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a konferencia rendezésével kapcsolatos határidők az alábbiak:

  • Jelentkezési határidő: 2018. október 8. éjfél
  • Egyoldalas összefoglalók beküldése: 2018. október 8. éjfél
  • Adatnyilvántartási nyilatkozat eredeti aláírt példányának leadása: 2018. október 8. du. 16 óra
  • Dolgozat leadása: 2018. november 5. éjfél - A dolgozat elküldését a tdk@mkk.szie.hu e-mail címre kérjük. A beérkező dolgozatok visszajelzése folyamatosan fog zajlani november 5-én. Felhívjuk ismételten a figyelmet a lenti linkeken keresztül elérhető formai követelményekre. Kiemelve, hogy az Agrártudományi OTDK-ra történő nevezéshez KIZÁRÓLAG 10 megabájt lehet a fájl mérete, amit így mi is kérünk figyelembe venni! (Biológia OTDK Szekció tervezése esetén a két fájl egyenként 10-10 megabájt lehet.)
  • Konferencia időpontja: 2018. november 21.

Jelentkezni az idei évtől a NEPTUN rendszeren keresztül lehet, az Ügyintézés / Kérdőívek / TDK jelentkezés 2018 elérési útvonalon. A letölthető dokumentumok között található a kérdőív kitöltéséhez szükséges adatok listája.

Az elkészített egyoldalas összefoglalókat tdk@mkk.szie.hu címre kérjük elküldeni, WORD formátumban. A konferencia kiadvány egységes formai követelményei miatt kiemelten fontos, hogy az összefoglalók a mellékelt és a honlapon is megtalálható mintának megfelelően készüljenek el. A 2018. október 8. éjfél után leadott jelentkezéseket, illetve összefoglalókat a szoros nyomdai és szervezési határidők miatt nem tudjuk figyelembe venni! Az adatnyilvántartási nyilatkozatokat a Növénytani és Ökofiziológiai Intézet adminisztrációján kérjük munkaidőben leadni. Figyelem, kizárólag a nyilatkozattal rendelkező konzulensek válnak hivatalossá.

 

A dolgozatok elkészítésének formai követelményei az XXXIV. OTDK követelményeihez igazítottak, így a tervezett OTDK szekciónak megfelelően készítendők el. A formai követelmények és elsősorban az abban meghatározott terjedelem betartása az esetleges OTDK részvétel miatt kiemelten fontos!

Formai követelmények agrár: http://otdk.hu/media/uploads/agrar1melleklet.pdf

Formai követelmények biológia: http://otdk.hu/media/uploads/biologia1melleklet.pdf

 

A szak- és diplomadolgozatok TDK-ként való benyújtásával kapcsolatban a XXXIV. OTDK központi felhívásában, továbbá a megcélzott szekció kiegészítésében foglaltak az irányadók.

XXXIV. OTDK központi felhívásának részvétellel kapcsolatos melléklete: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdf

 

Agrártudományi Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKagrarfelhivas.pdf

Biológia Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKbiologiafelhivas.pdf

 

A kari konferencia szekciói és azok elnevezése az összefoglalók beérkezését és feldolgozását követően válnak véglegessé.

 

Eredményes felkészülést és sok sikert kívánok a Kari Tudományos Diákköri Tanács nevében a tudományos diákköri munkához!

Üdvözlettel,

Dr. Pető Ákos
MKK TDT elnök

Gödöllő, 2018. szeptember 20.