Alapképzéseink bemutatása

Intézmény elérhetősége:

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések

Alapképzés, osztatlan képzés

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi követelmények

A

N

A

környezetmérnöki(4)

 

7

15 < 40

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő vizsgatárgy

A

N

K

környezetmérnöki(4)

250 000 Ft

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven)(4)(5)

 

7

15 < 160

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven)(4)(5)

250 000 Ft

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven)

 

7

5 < 15

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven)

250 000 Ft

A

N

A

természetvédelmi mérnöki

 

7

15 < 70

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

természetvédelmi mérnöki

250 000 Ft

A

N

A

vadgazda mérnöki (magyar nyelven)

 

7

15 < 50

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

vadgazda mérnöki (magyar nyelven)

250 000 Ft

A

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)

 

7

5 < 15

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)

250 000 Ft

O

N

A

agrármérnöki(5)

 

10

15 < 110

biológia v. kémia és
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

O

N

K

agrármérnöki(5)

250 000 Ft

 
 

Részidős képzések

Alapképzés

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi követelmények

A

L

K

mezőgazdasági mérnöki(6)

210 000 Ft

7

15 < 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

L

K

természetvédelmi mérnöki(3)

210 000 Ft

7

15 < 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

A

L

K

vadgazda mérnöki(1)

210 000 Ft

7

15 < 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 

(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(2) Választható specializációk: állattenyésztés, mezőgazdasági vízgazdálkodás, növény- és vetőmagtermesztés.

(3) Választható specializációk: helyi termék-előállítás, klímavédelmi ismeretek, klímatudatos gazdálkodás, tógazdasági haltenyésztés.

(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente 2x1 hetes konzultáción kerül sor.

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a félév kezdetén egy hetes konzultáción, valamint átlag 10 szombaton kerül sor.

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái szombati napokon kerül sor. Az első szemeszterben a szombati napokon kívül egy pénteki napon is..

(7) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(9) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(12) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(13) Szakmai előkészítő tárgy: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(14) Szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(15) Választható nyelvek: angol, német.

 

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

 

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

 

Szak

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása