Környezetmérnöki BSc

Kornyezetmernok KepA BSc szintű környezetmérnök képzés célja természettudományos és műszaki alapokon nyugvó általános környezetmérnöki képesítés nyújtása, amely képessé teszi a hallgatókat, hogy a környezet károsodását okozó folyamatokat felismerjék, s az elhárításra terveket dolgozzanak ki.  Ez a végzettség alkalmassá teszi a végzett környezetmérnököket a környezetvédelem területén hatósági munka végzésére, valamint a vállalkozói szektorban a környezetvédelmi, s a környezetkárosító tevékenység hatásának csökkentésére irányuló mérnöki tervező és irányító tevékenység folytatására. A BSc szintű diploma megszerzése alapot jelent a környezetmérnöki képzés második, MSc szintű lépcsőjének elvégzéséhez.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: környezetmérnök (BSc)

Az ideális jelentkező: Olyan gimnazisták és műszaki középiskolások jelentkezését várjuk, akik tenni akarnak a környezetükkel harmóniában folyó emberi életért. Akik tudni akarják, hogyan kell jól megcsinálni a dolgokat. A környezetvédelmi pályához különösen fontos a jó felkészülés kémiából, biológiából, matematikából, fizikából, számítástechnikából. Elsősorban a természethez és gazdálkodáshoz kötődő, a vidéki életformát szerető fiatalok jelentkezését várjuk, akik nem egyszerűen védeni akarják a környezetet, hanem tudatosan tenni is akarnak az élet megjobbításáért.

Főbb tárgyak:
A képzés tantárgyai négy fő csoportba sorolhatók: A természettudományos és műszaki alapismeretek körébe tartoznak: a kémiai, a matematikai, földtudományi, biológiai (ökológiai), fizikai, számítástechnikai tárgyak.
A környezetmérnöki szakmai törzsanyaghoz tartoznak: a talaj, víz és levegő védelmével kapcsolatos tárgyak, a környezeti hatásvizsgálatok és kockázatelemzés, a környezeti eljárástechnológia és tervezés.A környezetmérnöki differenciált (speciális) szak-mai ismeretek körébe tartoznak:
a mezőgazdasági alapismeretek, közegészségtan, hulladékgazdálkodás, hulladékminősítés.
A gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek körébe tartoznak: a jogi, közigazgatási, kör-nyezetgazdálkodási, környezetpolitikai és szaknyelvi ismeretek.

Szakirányok és specializációk: Általános környezetmérnök képzés folyik, specializáció a szabadon választható tantárgyblokkok felvételével lehetséges, a mezőgazdasági- és természeti környezet védelmével kapcsolatos területeken.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: Az itt szerzett BSc végzettség lehetőséget ad a továbbtanulásra bármelyik MSc szintű környezetmérnöki képzéshez. A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara a következő három irányban indít Környezetmérnök MSc kurzust:
Talajvédelem, és biológiai hulladékkezelés; víztisztítás-szennyvíztisztítás; környezetinformatika.
További képzési lehetőséget jelent a szakmérnök képzés. A Karon működő Környezettudományi Doktori Iskolában lehetőség van a doktori (PhD) fokozat megszerzésére is.

A szakma szépségei: A környezetmérnöki szakmában a mérnöki módon gondolkodó fiatalok ma korunk legnagyobb kihívására kereshetnek válaszokat, a környezetet ma már globálisan veszélyeztető emberi tevékenység (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, urbanizáció) hatásainak elkerülésére kereshetnek új utakat. Munkájuk a természeti környezet megóvására és javítására irányul, s a természeti környezetben végezhető. Olyan műszaki megoldások keresése a cél, amely mindig szem előtt tartja az élővilág és természet egységét és szépségét.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A környezetvédelem és vízügy állami szervezeteiben, hatósági munkakörökben, az önkormányzatok környezetvédelmi szervezeteiben, s a vállalkozási szférában. A ma még kifejlődőben lévő környezetvédelmi iparok egyre nagyobb számban igénylik a környezetvédelmi problémák műszaki megoldásában jártas szakembereket.

 

Kapcsolódó linkek:

 

Letölthető dokumentumok: