Mezőgazdasági mérnöki BSc

A képzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik a mezőgazdaság gyakorlati műveléséhez kellő intelligenciával, széleskörű természettudományi-, műszaki-, mezőgazdasági- és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás szaktudományaiban általános jártassággal rendelkeznek, emellett egy-egy szűkebb szakterület ismerői, akik alkotó módon tudják ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni. Felkészültségük alapján képesek önálló gazdálkodásra, a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására, vállalkozások létrehozására és működtetésére, valamint a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására. Meglévő tudásanyaguk birtokában alkalmasak a mesterképzésben (MSc) és szakirányú továbbképzésben további tanulmányok folytatására

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Mezőgazdasági mérnök (BSc)

Az ideális jelentkező: érettségizett, vagy technikusi oklevéllel rendelkező hallgató. Levelező tagozatunkon már dolgozó, munka mellett tanulni akaró hallgatók jelentkezését is várjuk. Ezen a tagozaton a tanórák szinte minden esetben szombatra esnek.

Főbb tantárgyak: Növénytan, Növényélettan, Állattan, Állatélettan, Mezőgazdasági kémia, Agrokémia, Informatika, Talajtan, Mezőgazdasági műszaki ismeretek, Földműveléstan, Növénytermesztéstan, Kertészet, Növényvédelem, Takarmányozástan, Állattenyésztéstan, Állategészségtan és -higiénia, Vízgazdálkodás, Agrárgazdaságtan, Vállalati gazdaságtan. ztési-, kertészeti-, takarmányozási szakterület) köréből válgatni.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: Az alapképzés elvégzése után a Karon lehetőség van további két év mesterképzésben (MSc), vagy szakmérnöki képzésben való részvételre.
Azok a hallgatók, akik tudományos pályára készülnek MSc oklevelük megszerzése után a doktori (PhD) képzésben folytathatják tanulmányaikat az alábbi Doktori Iskolák valamelyikében:

  • Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola
  • Biológiatudományi Doktori Iskola
  • Környezettudományi Doktori Iskola
  • Növénytermesztési és Kertészettudományi Doktori Iskola

A szakma szépségei: A képzés során a hallgatók kapcsolatba kerülnek a természettel, a növény- és állatvilággal. Megismerkednek a mezőgazdaságot érintő, globális és speciális problémákkal és azok megoldásának lehetőségeivel (természet- és környezet-védelem, tájmegőrzés, biodiverzitás, stb.) Karunk lehetőséget kínál külföldi tanulmány-utakon és szakmai gyakorlatokon való részvételre, amely során a hallgatók további információt kaphatnak a világ mezőgazdaságáról.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és kereskedelem vállalatainál állami és magán szférában egyaránt van esély az elhelyezkedésre. Lehetőség nyílhat a vidék- és térség-fejlesztésben, az ezzel kapcsolatos intézményhálózatban, minisztériumokban, közigazgatási területen is.