Természetvédelmi mérnöki BSc

A képzés célja: Ökológiai szemléletű, környezettudatos természetvédelmi szakemberek képzése, akik a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek. A természeti értékekkel és a megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel (pl. erdészet, mezőgazdálkodás, vadgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus szervezésére.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Termérmészetvédelmi mérnök (BSc)

Az ideális jelentkezők: A természetvédelem, azon belül mindenekelőtt a természetvédelmi szakigazgatás, illetve a természetvédelmi gyakorlat iránt érdeklődő olyan középiskolát végzettek, akik alkalmasak a természetvédelmi alapismeretek elsajátítására, gyakorlati alkalmazására, valamint a diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsga letételére.

Főbb tárgyak: Növénytani alapismeretek, Állattan, Kárpát-medence természeti földrajza, Természetvédelmi biológia, Természet- és tájvédelem, Természetvédelmi jog és szakigazgatás, Falusi és ökoturizmus, Őshonos háziállatok gén-megőrzése.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: természetvédelmi mérnök, környezetgazdálkodási mérnök és vadgazda mérnök MSc-szakok, ill. Környezettudományi Doktori Iskola.

A szakma szépségei: A természetvédelem szakmája magába foglalja a védett természeti értékek és a védett természeti területek, ill. ezeken belül az állattani, a növénytani, a földtani, a víztani, a kultúrtörténeti és a tájértékek megőrzését szolgáló feltárási, tervezési, hatósági, berendezési, helyreállítási, bemutatási, oktatási,valamint kutatási, ma már egyre inkább nemzetközi (főleg európai) együttműködésben megvalósuló tevékenységeket. E területek mindegyike a szakember számára számos szépséget és egyben kihívást rejteget.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A szakon végzettek közép- vagy felsővezetőként mindenekelőtt a természetvédelemben, a részben vagy egészben természet-védelemmel foglalkozó mező-, erdőgazda-sági és vízügyi állami, szövetkezeti és magánvállalkozásoknál, valamint társadalmi szervezeteknél, illetve a közigazgatásban, a szakoktatásban és a nem természetes körülmények közötti („ex situ”) védelemmel foglalkozó intézményekben (pl. botanikus- és állatkertekben, génbankokban) vállalhatnak munkát.

  • Milyen tantárgyakat tanulhatsz ezen a szakon?  

Kapcsolódó linkek:

Letölthető dokumentumok: