Agrármérnöki MSc

A mesterképzést elvégző okleveles agrármérnökök szakterülete a mezőgazdasági termelés, tehát a növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeralapanyag-előállítás. Ismereteik összefoglalóan az agrártudományokat érintik, ám szakmájuk gyakorlásához természettudományi, műszaki, társadalom és gazdaságtudományi területeken is otthonosan kell mozogniuk. Az okleveles agrármérnök nem pusztán szakértő, hanem általában szakmai vezető, irányító is lesz. A szakma művelése tehát az alapos szakismereteken kívül kreativitást, problémamegoldó és együttműködési képességet, valamint felelősségtudatot is megkövetel már a pálya kezdetén.

A végzettség megszerzése után az agrármérnökök számos szakterületen kamatoztathatják tudásukat. Választhatják például a mezőgazdasági termelésirányítást, de dönthetnek úgy is, hogy a tudományos, ellenőrző vagy menedzseri pálya áll hozzájuk közelebb. A tudományos pályát választók az agrárium problémáinak felismerésére, megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére vállalkoznak. Az irányító tevékenység mellett döntő agrármérnökök a mezőgazdasági termelést, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki, minőségbiztosítási vagy akár pályázati feladatokat menedzselik. Az agrárgazdaságban végzett ellenőrző tevékenység a környezetvédelmi előírások betartásának, érvényesítésének területét is érinti.

Letölthető dokumentumok: