Közreműködési lehetőség startmunka mintaprogramokban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tisztelt Hallgatók!

A Kistérségi startmunka mintaprogramjainak mezőgazdasági programjában egyetemi hallgatók szakmai közreműködésére van lehetőség a Belügyminisztérium anyagi támogatásával, mely havi 15 ezer Ft-os ösztöndíjat jelent.

A hallgatók feladata a kistelepüléseken zajló mezőgazdasági közfoglalkoztatási munkák szakmai segítése, illetve szaktanácsadási jellegű munka.

A munkaprogramban való részvételre azok az alapszakos hallgatók pályázhatnak, akik 2 szemesztert sikeresen teljesítettek, vagy mesterszakra járnak.

Első éves BSc-hallgatók egyedi elbírálás alapján, családi gazdasági háttér esetén pályázhatnak.

A programban részt vevő települések listája. (XLSX)

A pályázó hallgatónak ki kell választania a lakóhelyéhez közeli települést, ahol bekapcsolódna a munkába. Munkájáról havonta írásos szakmai beszámolót kell készítenie.

Az alábbi szakok hallgatói pályázhatnak:

 • mezőgazdasági mérnök BSc
 • állattenyésztő mérnök BSc
 • növénytermesztő mérnök BSc
 • kertészmérnök BSc
 • környezetgazdálkodási agrármérnök BSc
 • agrármérnök MSc
 • környezetgazdálkodási agrármérnök MSc
 • növényorvos MSc

 A pályázat tartalma:

 • Név, Lakcím, megye
 • Elérhetőség (telefon, e-mail)
 • Szak megnevezése
 • Eddig teljesített félévek száma
 • Tanulmányi átlag
 • A szakdolgozat/diplomamunka tervezett témaköre
 • A kiválasztott település neve

A pályázatot 2017. február 22-én (szerdán) 15 óráig a dekan@mkk.szie.hu címre kell elküldeni.

Gödöllő, 2017. február 14.

Dr. Posta Katalin

dékán