Sport- és Kulturális Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZIE-MKK pályázatot hirdet az alább felsorolt ösztöndíjakra. Az ösztöndíj a félév kezdetén,
félévenként egyszer kerül kiírásra. Összege egyszeri kifizetés, mely kizárólag pályázat útján
nyerhető el. Az ösztöndíj megadásáról, mértékéről és folyósításának időtartamáról a Kari
Diákjóléti Bizottság dönt.

1. Sport terén elért kimagasló tevékenység és eredmény – egyszeri, max. 100.000
Ft/félév
2. Kultúra terén elért kimagasló tevékenység és eredmény – egyszeri, max. 100.000
Ft/félév

A. A pályázat feltételei
Pályázatot adhat be a Karral aktív hallgatói jogviszonyban (alap-, mester-, osztatlan- képzés)
álló személy, aki tanulmányai mellett a sport, illetve a kultúra (ének, zene, tánc, színjátszás,
fotó- és képzőművészet, egyéb művészeti ágak) területén kimagasló tevékenységet folytat és
kiemelkedő eredményeket ért el.

B. Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak tartalmaznia kell
- a hallgató beazonosítására alkalmas adatait, Neptun kódját,
- a tevékenység rövid leírását,
- a kimagasló eredményeket igazoló dokumentumokat (pl. oklevél, versenyeredmény,
stb.) valamint
- a tevékenységet irányító egyesületi vezető/intézményvezető/szakmai vezető igazolását.
Az elért hazai és nemzetközi sporteredményeket hivatalos egyesületi és szövetségi
igazolással kell alátámasztani.
A tevékenység és az erről szóló igazolás a 2019.02.01 - 2019.08.31. közötti időszakot fedheti
le.
A pályázatot elektronikusan kell elküldeni a Kari Tanulmányi Hivatalba:
puspoki.magdolna@fh.szie.hu e-mail címre. A levél tárgyában fel kell tüntetni a pályázat
elnevezését.

C. A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj odaítéléséről a Kari Diákjóléti Bizottság dönt. A nyertes pályázóknak megítélt
összeg a következő hónapban esedékes tanulmányi ösztöndíjjal együtt kerül kifizetésre.
A Bizottság az ösztöndíj odaítélésénél és az ösztöndíj összegének megállapításánál a hallgató
által végzett tevékenység színvonalát, eredményességét értékeli. A sporttevékenység esetében
a Bizottság maximum a fenti időszakban elért legjobb 5 eredményt veszi figyelembe. Az
elutasított, ill. nyertes pályázatról a Tanulmányi Hivatal a hallgatót írásban értesíti. A döntés
ellen fellebbezésnek helye nincs.

Beadási határidő: 2019. október 27.

Pályázati_felhívás_2019.pdf

Pályázati_űrlap_2019.docx