TDK 2019 ősz

Kedves Kollégák és TDK-s Hallgatók!

A Szent István Egyetem karain 2019. november 20-án ismét megrendezzük az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciát. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a konferencia rendezésével kapcsolatos határidők az alábbiak:

  • Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30. du. 16:00
  • Egyoldalas összefoglalók beküldése: 2019. szeptember 30. du. 16:00
  • Adatnyilvántartási nyilatkozat eredeti aláírt példányának leadása: 2019. szeptember 30. du. 16:00
  • Dolgozat leadása: 2019. október 28. du. 16:00
  • Konferencia időpontja: 2019. november 20.

Jelentkezni a NEPTUN rendszeren keresztül lehet. Az elkészített egyoldalas összefoglalókat tdk@mkk.szie.hu címre kérjük elküldeni, WORD formátumban (.doc vagy .docx). A konferencia kiadvány egységes formai követelményei miatt kiemelten fontos, hogy az összefoglalók a mellékelt mintának megfelelően készüljenek el. A 2019. szeptember 30. du. 16:00 után leadott jelentkezéseket, illetve összefoglalókat a szoros nyomdai és szervezési határidők miatt nem tudjuk befogadni! Az adatnyilvántartási nyilatkozatokat az Állattenyésztés-Tudományi Intézet (ÁTTI) adminisztrációján (szobaszám: 1096, Bényi Erzsébet) kérjük munkaidőben leadni!

Figyelem, kizárólag a nyilatkozattal rendelkező konzulensek válnak hivatalossá!

Jelen felhívás közzétételének időpontjában a soron következő XXXV. OTDK központi, illetve szekció felhívásai még nem nyilvánosak, így ezek megjelenéséig a XXXIV. OTDK követelményeihez igazítjuk a kari konferencián bemutatandó dolgozatok követelményrendszerét.

A dolgozatok elkészítésének formai követelményei az XXXIV. OTDK követelményeihez igazítottak, így tervezett OTDK szekciónak megfelelően elkészítendők. A formai követelmények és elsősorban az abban meghatározott terjedelem betartása az esetleges OTDK részvétel miatt kiemelten fontos!

Formai követelmények agrár: http://otdk.hu/media/uploads/agrar1melleklet.pdf

Formai követelmények biológia: http://otdk.hu/media/uploads/biologia1melleklet.pdf

A szak- és diplomadolgozatok TDK dolgozatként való benyújtásával kapcsolatban a XXXIV. OTDK Központi felhívásában, továbbá a megcélzott szekció kiegészítésében foglaltak az irányadók.

XXXIV. OTDK központi felhívása részvétellel kapcsolatos melléklete: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIV.OTDK_kozponti_felhivas_2.%20szamu_melleklet.pdf

Agrártudományi Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKagrarfelhivas.pdf

Biológia Szekció felhívása: http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKbiologiafelhivas.pdf

A kari konferencia szekciói és azok elnevezése az összefoglalók beérkezését és feldolgozását követően válnak véglegessé.

FONTOS INFOMÁCIÓ: A soron következő, XVII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciának (OFKD_2020) a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara ad otthont 2020 tavaszán. A konferencia időpontja: 2020. április 6–7. (tavaszi projekthét). Az OFKD-n való részvétel előfeltétele, hogy a nevezett dolgozat korábban bemutatásra kerüljön. Ebben a tekintetben a kari TDK megfelelő fórum lehet minden olyan hallgató számára, aki a tavaszi OFKD-n is indulni kíván.

Eredményes felkészülést és sok sikert kívánok a Kari Tudományos Diákköri Tanács nevében a tudományos diákköri munkához!

 

Üdvözlettel,

Dr. Pető Ákos
MKK TDT elnök

 

Szabó Rubina Tünde
MKK TDT Titkár

 

Gödöllő, 2019. szeptember 19.