Tájékoztatás koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kapcsán

Tájékoztatás koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet kapcsán

A Szent István Egyetem képviseletében a Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára által kiadott utasítás szerint az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
1. 2020. március 12-14. között az Egyetem rektora oktatási szünetet rendel el.
2. 2020. március 16-20. között az Egyetem tavaszi szünetet rendel el. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.
3. 2020. március 12-20. között a hallgatók nem látogathatják a Szent István Egyetemet.

Az erről szóló utasítás az alábbi linken érhető el:
https://szie.hu/sites/default/files/oktatasi-szunet.pdf
 
4. 2020. március 23-tól az Egyetemen előreláthatóan távoktatás kerül bevezetésre, ennek kidolgozása folyamatban van. A hallgatók a távoktatás alatt sem látogathatják az Egyetemet.
5. A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatás időszaka alatt az Egyetem minden munkatársa (oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, funkcionális területen dolgozók) esetében folyamatos munkavégzés szükséges.
6. A magyar hallgatóknak kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba távozniuk szükséges legkésőbb 2020. március 13-ig.
7. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
8. Minden hallgatói ügyintézés esetében a továbbiakban elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.
9. Az Egyetem területén, illetve az Egyetem által szervezett formában megtartandó rendezvények esetében a veszélyhelyzetre való eljárásrendet az Egyetem kidolgozta.

Az erről szóló utasítás az alábbi linken érhető el:
https://szie.hu/sites/default/files/3_20_rektori_kancellari_utasitas_szie_rendezvenyek.pdf

Ennek körében az Egyetem elrendeli valamennyi rendezvénye felfüggesztését, a kollégiumokban megtiltja a vendégfogadást, korlátozza a belföldi kiküldetéseket, valamint általában a személyes jelenléttel járó események megtartása helyett elektronikus kapcsolattartást kér, minden olyan esetben, amikor az alaptevékenység biztosításához nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét.
Kérjük az fentiek tanulmányozását, fegyelmezett tudomásul vételét és pontos betartását, hiszen ez egyetemi közösségünk elemi érdekét szolgálja.
 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a bejelentes@szie.hu e-mail címet a rendeltetésének megfelelően, a koronavírussal összefüggésben kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatos információk megküldésére használják. Minden egyéb felmerült kérdést a megszokott kommunikációs csatornán keresztül tegyenek fel.
 
Valamennyiük megértő együttműködésére számítunk.


1/2020. (III.11.) Directive of the Rector on extraordinary education break

1/2020. (III.11.) Directive of the Rector on extraordinary education break

According to 40/2020 (III. 11.) Government Decree on the declaration of state of emergency 40/2020 (III. 11.), the Government of Hungary declares an emergency in the whole territory of Hungary in order to avert the consequences of a mass epidemic that threatens the safety of life and property. Therefore, I issue the following directive.
 

Scope of the Directive

The scope of this Directive applies to all campuses of Szent Istvan University (hereinafter referred to as "the University"), any of its units performing core activity, public servants (including external lectureres), students (including doctoral students).

Order of educational break

(1) Between 12-14 March 2020, I order an extraordinary educational break, which refers to corresponding courses.
(2) Between 16-20 March 2020, I order a spring holiday without education
(3) Students shall not visit the University for the period of 12-20 March 2020.

Measures related to the order of educational break

(1) In connection with the implementation of 2§, students are reminded not to travel abroad during their spring break and if possible, stay at their places of residence and avoid public events.
(2) Hungarian students shall leave their dormitory residence by 13 March 2020 the latest.
(3) International students shall continue to stay in dormitories.
(4) Personal administration in office hours is suspended at the Directorate of Education in all campuses. Administration is available via telephone in office hours and via email outside opening hours.
(5) For all civil servants, working is unchanged for the period between 12-13 March 2020 and between 16-20 March 2020.

Final provision

This Directive shall enter into force at 20.30 on the day of its proclamation and shall remain in force until revoked.

Gödöllő,     11 March 2020

Dr. László Palkovics
Rector